نارنجی ترین نارنج

۸ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

ازشنبه بال هاموجمع کردم قراره بپرم .

موافقین ۴ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۱۶:۲۴
خانم نارنج

ما ,هرروز ,یک کارغیرممکن روممکن میکنیم.


+معذرت میخوام که امکان دیدن پست های جدیدتون روندارم.

موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۶ ، ۱۵:۴۰
خانم نارنج
هنوز میترسم هنوز ترس منواز پادرمیاره...
موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۶ ، ۱۹:۲۴
خانم نارنج

انتخاب هایی که میکنیم شایدبهترین انتخاب هامون نباشن ولی شایدتنها انتخابمون باشن.

موافقین ۶ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۶ ، ۲۰:۳۴
خانم نارنج
حالا من درخانه راه میروم وهوایی که توجاگذاشتی رانفس میکشم

آخرکجاروم که یادت نباشد

ویادت نیایم؟

چقدردلم میخواست زندگی کنیم نشد!


 از تئاتر "شرقی غمگین" ..
موافقین ۳ مخالفین ۰ ۰۸ مهر ۹۶ ، ۱۰:۳۴
خانم نارنج
بخش اعظم زندگیم یاجنگیدم یا شکست خوردم چیزی که ازآخرین نبردبرام مونده

لذت درلحضه است, لذت دربوی کوکوسبزی, لذت درریختن ماست چکیده, لذت درهمزدن دوغ

لذت درمکث ,لذت خیارشورهای ریزه یک ویک ,لذت پذیرفتن زندگی بدون جنگ.
موافقین ۳ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۶ ، ۲۰:۱۸
خانم نارنج
خلسه های دم ظهره پاییزوبایدتوشیشه بزاری وقتی آفتاب میریزه توفرش اتاق  ولای انگشت های پات میرقصه,

وقتی بعد رسیدن بچه هاازمدرسه یک سکوت سنگینی میفته توکوجه وانگارهمه کزکردن رودفترخط دارها.

 این دفعه بخوام یکی  و بغل کنم بایدپاییزباشه که طعم خوش دوست داشتنش روتنم بچسبه ,

این دفعه کارهای ناتموم وپاییزتموم میکنم وغصه هارورولای آفتاب نسوزش روطناب پهن میکنم ,

این پاییزمیخوام خودم باشم نارنجی ,زرد,قرمز.
موافقین ۵ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۹۶ ، ۱۵:۲۶
خانم نارنج
یک جای این فیلمه درست گفت که ماگند زدیم ولی ماآدمای بدی نیستیم.
موافقین ۳ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۶ ، ۱۹:۰۰
خانم نارنج