نارنجی ترین نارنج

۱۳ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

دیشب تولده  پسرخالم کسرابود وقتی کسرابه دنیااومد من واسه بقیه کوکو سیب زمینی پختم خونه رومرتب کردم 
همه چی وبرای مهمون آماده کردم زنگ زدم به شوهرخالم که بیادخونمون ناهاروبعدم حاضرشدم رفتم مدرسه ,
به عددشمع روکیکش که نگاه میکنم یادم میادمن اون روزا فقط 11سالم بوده....
موافقین ۴ مخالفین ۰ ۲۷ آذر ۹۵ ، ۲۲:۱۵
خانم نارنج
این چندروزکه برام حس هیچ چیزه زندگی جزیوگای سره صبح نبوده ذهنم به شدت درگیرجریان زندگی دوستم بود, کسی که همزمان بامن جدایی روتجربه کردوالان بعدازچندسال باآقایی واردرابطه شدن این آقادراین دوران 2باربه خاطررابطه داشتن باکسی دیگه رابطش بادوست من رفت هوا,بعدازاون این آقا چندشب پیش دقیقا قبل ازاین حال بهم زدن من درست همون شبی که مامان آش دوغ پخته بود ,برمیگرده به دوستم میگه چرامهریتونگرفتی؟دوست منم میگه چون حس خوبی ندارم و...این آقاهم میگه خب بروبگیربده به من میخوام جایی واجاره کنم ,دوست بهش برخورده وولی همچنان داره ادامه میده این آقاقبلاکه فهمیده بوددوستم مطلقه است بهش گفته بود بروترمیم بعدازسرش افتادگفت دیگه بایدشناسنامتوعوض کنی بخوای بامن باشی ,من چیزی که داره اذیتم میکنه یک چیزه اولا چیزی که مدت ها دارم ازش رنج میبرم چرتکه انداختن دختروپسرارومال وپول همدیگه است نمیگم پول بده ولی وقتی برای پول درآوردن به عنوان یک زن یامرد غلطی توزندگی نمیکنیم نباید اول یک رابطه حساب کنیم چقدرپول ازش به مامیرسه ومهمترازپول اینکه وقتی تصمیم میگیریم کسی وواردزندگیمون ورابطه عاطفی زیادباهاش داشته باشیم یا طرف وهمینجوری هست دوستش داشته باشین یااصلا به هردلیلی خیلی چیزابراتون هضم نشده است ادامه ندین.
موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۵ ، ۰۹:۱۵
خانم نارنج
امشب دلم برای خودم تنگ شد...
موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۵ ، ۲۱:۱۸
خانم نارنج
میتونین تصورکنین 3ماه دیگه فروردین میشه؟کلی هدف انجام نداده توسررسیدم دارم ونمیدونم چراچندساله کلاس زبان

 همیشه دراین لیست جاخوش میکنه ,حتی اگرمن نتونم تصورش کنم ,داره میگذره,خیلی زودمیگذره برعکس بچگی که 

به نظرم زمان متوقف شده بود.بعدازاون پستی که باعنوان زن نوشتم وکلی پیام های جورواجورازتون دریافت کردم وبعضی هاتون پیگیربودین بدونین آیاواقعازندگی من این مدلی بوده یا نه وبعدازاون هرچی پست گذاشتم مدام به اون پست حذف شده اشاره داشتین باید به خدمتون عرض کنم قرارنیست هرچی مینویسم زندگی واقعیم باشه وبعدازاونم فکرمیکنم اینجابرام جاییکه هرچی بخوام مینویسم پس لطفا به قول هوپ جان دماغتون واززندگی بقیه بیارین بیرون.
موافقین ۳ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۵ ، ۱۸:۰۴
خانم نارنج
حس باغدار پرتقالی ودارم که درسرمای این چندروز همه پرتقال هاش یخ زدن وباغش بیمه نبود....
موافقین ۳ مخالفین ۰ ۰۷ آذر ۹۵ ، ۲۱:۵۵
خانم نارنج

قدیما زمستون اینقدرمیوه وسبزی نبود الان همه چی هست ولی کاش زمستوناگیلاس هم باشه جاش خیلی خالیه..

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۵ ، ۲۲:۳۶
خانم نارنج

آخرین باری که ادکلن خریدم 3سال پیش بود نمیدونم چرابعدازیک اتفاق دیگه هیچ ادکلنی نزدم چون حس کردم مثل سوزن دل آدمونخ کش میکنه اصلا مهم نیست چندباشه قیمت ادکلنت بوش آدمو خل وچل میکنه ,آخرین باروقتی داشتم شال گردن میبافتم برای نسیم دستام بوی ادکلن میداداینووقتی فهمیدم که شال به رج آخررسیدبوی من لای هررجش جامونده بود,خواستین کسی ودق مرگش کنین توهررج بافتنیش بوی دستاتون وتزریق کنین بمونه .


به من پیشنهادیک ادکلن بابوی سردوترجیحاغیرشیرین روبدین ممنون میشم.

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۵ ، ۲۲:۰۰
خانم نارنج

ظهرازآزمون اومدم خونه درازکشیدم روکاناپه دم در ,بعدچشاموبستم این اون زندگی نیست که

 من ته دلم ازخودم راضی باشم ,ازبوی کوفته مامان چشاموبازکردم ازامروزجوری زندگی میکنم

 که ته دلم راضی باشم ازخودم ,هنوزکلی برف آب  نشدن...

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۵ ، ۱۹:۱۲
خانم نارنج
نوشتم ,پاک کردم.
موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۵ ، ۰۰:۰۲
خانم نارنج
کف اعتماد به نفسی که ازکف کیف پولت وکف کرم پودرت و کفش مارکت وسفر فرنگت ودوست پسره قشنگت ,

بیادبالارو باید یک کف گرگی خوابوند توش ..
موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۹۵ ، ۲۳:۱۵
خانم نارنج