نارنجی ترین نارنج

۸ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

چیزهای بدزیادداشته ام که بعدترش گریه کرده ام وگریه ام بندآمده,

 ولی ازلحضه شنیدن آوار امروز گریه کرده ام, چیزی برای بعدترش نمانده, چیزی برای بندآمدنش نمانده..
موافقین ۵ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۵ ، ۲۰:۵۸
خانم نارنج
دارم به این نتیجه میرسم که بعضی آدم ها با رفتنشون برکتی ومیارن که اگربودن این برکت نبود.
موافقین ۴ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۵ ، ۱۹:۰۰
خانم نارنج

زندگی به شما این قابلیت روازیک جایی به بعدبهتون میده که شعورآدم هارو ازدهنشون تشخیص بدین ,

دقیقا ازدقیقه ای که میگه سلام تا وقتی که میخواد بره شما میتونین ازسایزکلمات گنده ترازدهنش بفهمین 

چه رابطه مهمی بین دهن وشعورو وجودداره.

موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۵ ، ۱۴:۰۲
خانم نارنج
وسط سرمای زمستون ,بوی وایتکس پاشیده کف خونه ودارم حس میکنم چقدربه یک استخررفتن احتیاج دارم 

چندشب پیش هم وقتی بوی اسپند پخش شد توهوای هال ,حس کردم دلم برای یک عروسی رفتن تنگ شده ,

برای من همیشه حس بویایی اشکمودرمیاره چون قبل ازاینکه یاده چشم وصورت کسی بیفتم یاده بوی 

ادکلنش یاده بوی شکلاتی که برام خریده بود یاده شامپوی موهاش همه اینا برای رسوندن به مرز یک دل سیر

گریه کردن کافیه برای همین الان چندسالی میشه سعی میکنم وقتی با کسی هستم ادکلن خاصی استفاده نکنم

 اینجوری خاطرات بهترهضم میشن اینکه میگم کسی فکرنکنین قلبم ترمینال جنوب باشه نه ,امروزم اشکم دراومده ه

ولی خبری ازبوی هیچ ادکلنی نیست...
موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۵ ، ۱۳:۵۲
خانم نارنج
دلم میگیره میشنم ,دردنیای توساعت چنداست ومیبینم بعدازهزاربار ودلم ضعف میره 

ازبازار ,رشت و عشق دور وحال خوب و...
موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۵ ، ۲۱:۴۹
خانم نارنج
آدم هایی که دودستی به زندگی چسبیده اند و
مدام فیلم میبینند
یا مدام بی وقفه کارمیکنند
یا مدام خرید میکنند
هرچیزی مدام یعنی, یک تنهایی مدام ,پشت این دودست چسبیدن ها به فیلم وکار و...است.
موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۲ دی ۹۵ ، ۱۹:۴۶
خانم نارنج
هیچ خیابونی توی دنیاهنوزساخته نشده که منو ازاینجا ,به تو,دراونجا برسونه ,ولی اگربود هرجای خیابون بود
 بغلت میکردم وشاید عکسمون میفتاد توصفحه  اینستا مردم وبعدمیگفتی هنوزبی غیرت نشدم وسط مردم منوببوسی 
وبغل کنی ولی کاش توبی غیرت میشدی واون خیابون ساخته میشد...
موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۲ دی ۹۵ ، ۱۹:۳۳
خانم نارنج

یک روزم توزندگیم صبح میشه میدونم صبح میاد..

موافقین ۳ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۵ ، ۲۳:۴۴
خانم نارنج