نارنجی ترین نارنج

۹ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

اینکه هرروز قهوه ست پیام بده که خواستگاه کلمبیا روبه اتمام است یعنی نشانه ای


برای اینکه ,یادش بخیرشب هایی که باقهوه خوردن بیدارموندی ونوشتی چرخ برهم زنم


ارغیرمرادم گرددمن نه آنم که زبونی کشم ازچرخ فلک , بایداشاره کنم به چکیده تف ولعنت ها


درحرف های بابام که توگاوصندوق نگهش داشته,هیچ چیزوهیچ کسی موافق نیست ولی من یعنی ته


دلم دقیقا اون گوشه ایی که وقتی دم اذون دلم نخ کش میشه همون گوشه ای که کسی موفق


میشه برق میزنه همون گوشه هنوزم رویاهایی دارم و به هیچ صراطی مستقیم نشدم


جزتلاش برای رسیدن به رویام ,


آدم منظمی دارم میشم وباچیدمان خودم تا سال بعداین موقع ازحضوروبلاگ دربیان مرخص میشم


برمیگردم بارویاهایی رسیده وشیرین وآبدار که طعم رسیدنش یک عمریادم نرود.

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۴۸
خانم نارنج
تنهایی چیزعجیبی نیست دراتاق پرووکه مانتومیپوشی وکسی نیست بپرسی چه رنگی؟


موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۰۸
خانم نارنج
افتادم توسیکل معیوب حتی نمیتونم خودمم بکشم بیرون ,12نظرراجع به اینکه چی انتخاب رشته کردی

داشتم یعنی شایدموضوع مهمی بود دروغ چرا والا نون درآوردن واسه من تومهندسی وسروکله زدن

با کارگرهای مردسخته نه اینکه مردن نه اینکه بایدازخروس خون تا بوق سگ بدوی نه ,برای اینکه

بایدشهری کارکنم که توش مشتی خاطرات له ولورده دارم که مفتشم گرونه این ازمهندسی

خاک خورده بنده,میمونه کنکورتجربی دادن که خب قدپرستاری شایدبیارم وهمه میگن بزن برو

ولی خب من علاوه برجاه طلبی تله بی ارزشی هم دارم که چسبیدم به سه رشته اصلی

وترسم اینکه امسال هم  بمونم دست ودلم نره ونتونم بیارم سه رشته رو بهتره یکم واقع بین

 باشیم دیگه,قبل ازاینکه نظربدیدباتوجه به شرایط سنی من ووضعیت موجودزندگیم نظربدید

برام قلبهای قلمبه وامیدهای بادکنکی ندید.دوستتون دارم.
موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۱۸
خانم نارنج
خیلی خسته ام ,نه کوه  و جا به جا کردم نه زمین و رو دوشم تحمل کردم.
موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۵۱
خانم نارنج

آرایشگاه هنوزهم برای من جای غم انگیزجهان حساب میشه ,که هربارازرفتن بهش خودداری میکنم ,غم انگیزچون


هنوزهم راهکارمیدیم دل شوهرببریم ,مادرشوهرادب کنیم ,دوست پسرخوب توربزنیم,کسی که به خودش نرسه


میترشه اکسیدمیشه آلودگی میاره ,هنوزم توآرایشگاه حرف اینکه مردها حیوون هایی هستندکه بایدشکم وامورات


 زیرشکم سیربشن که ماروندرند,هنوزهم بایدباخانواده شوهرجنگید,بارییس مردباطنازی مرخصی گرفت ,پوز


همکارزن وبه خاک مالید ,زن خودساخته پولش وازتن فروشی بدونیم,هنوزم آرایشگاه برای من غم انگیزترین


 جای جهان هست وقتی ناظرزنان علیه زنان باشی.نظرنوشت :این نظروبرای این پست دوست داشتم,

عشق متقابل و درک متقابل جایگاه می دهد به زن و مرد!!!!

موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۸ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۳۳
خانم نارنج

پرسیدید ازنتایج کنکور ومن اگرخودم رابزنم به کوچه علی چپ لابدفکرمیکنید نویسنده این وبلاگ گاویا گوساله 


است ,نتایج بوی قبولی دندون ودارو وپزشکی نداره بوی پیراپزشکی هم کم دارد اصلا بو نداردوالسلام .

موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۶ ، ۱۴:۵۹
خانم نارنج

بارون تابستون مثل خیلی چیزها وخیلی وقت هایی که ,


فکرشم نمیکردی بشه, ولی شده.
موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۶ ، ۱۹:۴۷
خانم نارنج

من متشکرازحرف های خصوصی ودرگوشی که فرستادیدکه کدوم گوشه دنیا لم دادم ودارم بی صداوبلاگ هاتون 


ومیخونم ولی واقعیت اینکه نبودم زنده بودم ولی نبودم گوشه یک سفرکپیده بودم وپارچ پارچ دوغ میخوردم


گرمازده وسفرزده نشم واززندگی زده شدم ,رفته بودم گشایش بشه وقتی گیرمیکنم سفرگشایش داره برام


درکاردرعشق درزندگی درهمه چیز برام گشایش داره ولی گاهی گشایش تاحدی بیشترازمعمول اتفاق میفته


شنبه که نتایج بیاد میام میگم چقدرگشایش شده ویاکامل بسته شده ,درامتداداین پست جاداره تشکر


کنم اززندگی که بعدازسالها درکنارخانواده تولدم گذشت وکی فکره کادومیکردکه این هم ازموجبات گشایش بود.

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۶ ، ۱۹:۴۲
خانم نارنج
ظهرهای تابستان همه درهال درکنارهم میلولیم وجون کولرخراب است بایدهمه درها بسته باشد وفقط

درآشپرخانه بازبماند برای ما خواب بعدازناهارجزوواجبات است پس برای چسبیدن جلوکولربایدباسرعت غذابخوریم

که فضای جلوی کولرمحدوداست تازه وقتی چشم هایت روی هم گرم میشودصدای هورت هورت کشیدن

ته کاسه فالوده بابایعنی بسه هرچقدرخوابید بلندشین فالوده بخوریم وهربارهرسه ماه هرروزاززیادی ریختن 

آبلیموشکایت میکند واین روزها فکرمیکنم یک بارهم تابستانی می آید که من دلم تنگ شودکه کسی هورت

بکشد وبرای خوابیدن جلوی کولرازهمه سبقت بگیرم ,لذت بردن چیزه پیچیده ای نیست..
موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۶ ، ۱۸:۵۷
خانم نارنج